1

Jarosław Żeliński

Nauka jest wspaniałym zajęciem, o ile nie musimy z niej czerpać środków do życia. Na życie powinno się zarabiać pracą, co do której nie mamy wątpliwości, że jesteśmy do niej zdolni. Tylko wtedy, gdy nie musimy się nikomu opowiadać, możemy znajdować przyjemność w uprawianiu nauki (Albert Einstein o niezależności).

Ekspert z zakresu analizy i projektowania systemów informacyjnych, autor wielu wdrożonych z sukcesem systemów dla sektora prywatnego i publicznego, wykładowca i autor. Ekspert BPMN, UML i OOAD. Od 2019 status recenzenta prac naukowych w IGI Global. (ORCID 0000-0002-8032-4720)

Modele jako przedmiot badań nad strukturą systemów i informacji

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Głównym obszarem moich prac badawczych są modele jako sposób wyrażania teorii oraz stosowanie tych modeli w zarzadzaniu informacją , także nauka o informacji ).

Informatyka jest systematycznym badaniem ontologicznej i epistemologicznej struktury informacji. Od niedawna prowadzone są badania nad związkiem i wykorzystaniem dorobku z obszary ontologii i epistemologii w informatyce i systemach informacyjnych:

W ramach zajęć dydaktycznych, prowadzę wykłady i zajęcia laboratoryjne z obszaru analiz i modelowania systemów i struktur informacyjnych na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Praca

Na życie zarabiam, wykorzystując zdobytą wiedzę, jako analityk i projektant systemów. Specjalizuje się w analizie organizacji i modelowaniu informacji by porządkować wiedzę. Modele te są wykorzystywane także jako wymagania wobec oprogramowania, które ma te informacje przetwarzać. Programowanie obecnie to nie tylko pisanie kodu oprogramowania, programowanie od wielu już lat to także projektowanie oprogramowania (Programming is not solely about constructing software?programming is about designing software, ).

Dlatego tradycyjni architekci oprogramowania nadal spędzają czas na kodowaniu, przeglądaniu kodu, pisaniu testów, rozmowach z biznesem i uprawianiu polityki, jest to jednak bardzo kosztowna i mało efektywna organizacja pracy. Nowoczesna organizacja projektu to architekt oprogramowania, który 100% swojego czasu poświęca na analizowanie projektów architektonicznych i podejmowaniu ważnych decyzji technicznych. Kodowaniem (implementacją) zajmują się programiści.

Od wielu lat sukcesy u klientów zawdzięczam pracy nad zrozumieniem ich sytuacji, a nie tylko pracy nad ich sprawozdawczym opisywaniem...

Krótki życiorys

W 1989 ukończyłem studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukończyłem wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów komunikacji i łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów byłem pracownikiem naukowym zakładu transmisji informacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności jako współpracownik WAT. Specjalizowałem się w systemach łączności cyfrowej i teorii komunikacji.

Jarosław Żeliński (fot. Movcamfilms)

Od 1991 roku, po rozstaniu z uczelnią, prowadzę samodzielną działalność ekspercką realizując komercyjne projekty dla firm i organizacji. Od 1998 prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze w obszarze tworzenia i wykorzystania modeli jako metod w analizach systemowych. Wyniki tych prac stosuje w projektowaniu logiki i architektury oprogramowania, także jako autor modeli mechanizmów i zjawisk. Mój dorobek to kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej, kilka w naukowej. Jestem angażowany jako biegły w obszarze architektury systemów informatycznych, ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania.

W roku 2016 wydawnictwo One Press Gliwice wydało moją monografię: Analiza Biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji.

Nauczyciel akademicki

Jako wykładowca w latach 2005-2012 na stałe współpracowałem z Wydziałem Systemów Informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2014 jestem wykładowcą Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem prowadzonych wykładów są analizy systemowe i projekty logiki systemów dla biznesu, sformalizowane analizy biznesowe i systemowe, których celem jest optymalizacja pracy organizacji, organizacyjne aspekty zarządzanie ciągłością działania, opracowywanie wymagań na oprogramowanie wspomagające zarządzanie.

Praca naukowa

Równolegle z pracą projektową, stale prowadzę samodzielne badania z zakresu sformalizowanych metod prowadzenia modelowania systemowych i modelowania przetwarzania informacji. Początki mojej pracy naukowej sięgają studiów: zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze, prace te uwieńczone zostały nagrodą dziekana WAT.

Wyniki swoich prac prezentuję w prowadzonym przez siebie, wysoko ocenianym przez wielu stałych czytelników, blogu IT-Consulting.pl, w prasie branżowej IT i gospodarczej, a także jako prelegent na wielu konferencjach, gdzie jestem zapraszany do wygłaszania referatów merytorycznych. Publikuję artykuły i eseje w wielu wydawnictwach, zarówno popularyzatorskich (COMPUTERWORD, Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu, FORBES, ?Rzeczpospolitej?, ?Polsce The Times?, ?The Wall Street Journal?, ?Gazecie Wyborczej? i innych) jak i naukowych (IGI Global).

Etyka

Jako ekspert niezależny, w celu uniknięcia konfliktów interesów w pracy zawodowej i naukowej, w 2015 r. całkowicie wycofałem się z członkostwa w organizacjach branżowych i stowarzyszeniach, zrezygnowałem z wszelkich licencjonowanych, chronionych patentami i opłatami licencyjnymi, metod analizy i modelowania, pozostając przy otwartych standardach i naukowych metodach pracy. Jako ekspert i badacz nadal angażuję się pro bono w prospołeczne i propaństwowe inicjatywy różnych organizacji.

Publikacje

(zajmuję się analizami pojęciowymi oraz analizami i projektowaniem architektury systemów, tu publikacje poza moim blogiem, poniższa lista publikacji jest obecnie w toku uzupełniania). Moje zasobny na ZOTERO. Mój nr ORCID https://orcid.org/0000-0002-8032-4720 .

 1. J.Żeliński, Bardzo subiektywna opinia, COMPUTERWORLD, 19-02-1996, https://www.computerworld.pl/news/Bardzo-subiektywna-opinia,292750.html, dostęp 2019-08-21
 2. J.Żeliński, Czy natura dąży do centralnego przetwarzania?, Informatyka, 1998, nr 4, str. 34-38,
 3. J.Żeliński, Strategia informatyzacji: Rola systemów klasy ERP i perspektywy ich rozwoju w dobie gospodarki elektronicznej, Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2002, red. Janusza K. Grabara, Jerzy G. Nowak, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002,
 4. J.Żeliński, Analiza przedwdrożeniowa, 04-09-2009, MagazynIT.pl, https://www.magazynit.pl/artykuly-erp/25776-analiza-przedwdroieniowa.html, dostęp 22-08-2019
 5. J. Żelińskim, Wymiećmy spod kołdry brudy informatyzacji, wywiad przeprowadzony przez: T. Grynkiewicz, P. Poznański, 21-09-2009, Gazeta Wyborcza, (https://wyborcza.biz/biznes/1,147743,7063982,Wymiecmy_spod_koldry_brudy_informatyzacji.html)
 6. J.Żeliński, Tędy proszę, drogi kliencie, COMPUTERWORLD, 01-06-2011, https://www.computerworld.pl/news/Tedy-prosze-drogi-kliencie,284728.html, dostęp 2019-08-21
 7. J.Żeliński, Od czego zacząć wdrożenie?, COMPUTERWORLD, 21-06-2011, https://www.computerworld.pl/news/Od-czego-zaczac-wdrozenie,372047.html, dostęp 2019-08-21
 8. J.Żeliński, Kto odpowiada za bezpieczeństwo danych?, Miesięcznik Security (12 numerów w roku), Grudzień 2011, Software Press Sp. z o.o. SK
 9. J.Żeliński, Hurtownie danych czyli ?Systemy od historii?, MagazynIT.pl, 14-12-2011, https://www.magazynit.pl/business-intelligence/17963-hurtownie-danych-czyli-systemy-od-historii.html, dostęp 22-08-2019
 10. J.Żeliński, Wymagania na coś dużego ? w czym problem?, MagazynIT.pl, 26-03-2012, https://www.magazynit.pl/rynek-it/24069-wymagania-na-co-duego-w-czym-problem.html, dostęp 22-08-2019
 11. J.Żeliński, Czym jest analiza obiektowa?, MagazynIT.pl, 14-10-2012, https://www.magazynit.pl/artykuly-erp/25714-czym-jest-analiza-obiektowa.html, dostęp 22-08-2019
 12. J. Żeliński, Źródła podziału kosztów na miejsca powstawania kosztów i koszty działań, ?Controlling i Rachunkowość Zarządcza? 2015, nr 11.
 13. J.Żeliński, Inteligentna architektura biznesowa, Production Manager, nr. 2/2016, str. 90-94, Media4Business sp z o.o., Poznań
 14. J.Żeliński, Kiedy sadzic APS?, Production Manager, nr 4/2016, s.50-53, Media4Business sp z o.o., Poznań
 15. J. Żeliński, KPI a system zarządzania przez cele, ?Controlling i Rachunkowość Zarządcza? 2016, nr 5.
 16. J. Żeliński, Centra odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, ?Controlling i Rachunkowość Zarządcza? 2016, nr 7.
 17. J.Żeliński, Koniec MES?, Production Manager, nr 6/2016, str. 90-95, Media4Business sp z o.o., Poznań
 18. J. Żeliński, Czy controllingu może być za dużo i co wtedy?, ?Finanse i Controlling? 2016, nr 47.
 19. J.Żeliński, Duet w Chmurze, Production Manager, nr 4/2017, str. 58-60, Media4Business sp z o.o., Poznań
 20. J.Żeliński, System monolityczny czy rozwiązania komponentowe, COMPUTERWORLD, 26-04-2017, https://www.computerworld.pl/news/System-monolityczny-czy-rozwiazania-komponentowe,407905.html, dostęp 2019-08-21
 21. J.Żeliński, Ochrona firmowego know-how w procesach wdrożeniowych, COMPUTERWORLD, 29-04-2017, https://www.computerworld.pl/news/Ochrona-firmowego-know-how-w-procesach-wdrozeniowych,407916.html, dostęp 2019-08-21
 22. J.Żeliński, Jak skutecznie zarządzać złożonością wdrożeń, COMPUTERWORLD, 04-05-2017, https://www.computerworld.pl/news/Jak-skutecznie-zarzadzac-zlozonoscia-wdrozen,407922.html, dostęp 2019-08-21
 23. J.Żeliński, Architektura kodu aplikacji jako pierwszy etap tworzenia oprogramowania, Materiały pokonferencyjne, III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna Współczesne Zastosowania Informatyki, 19-05-2017
 24. J.Żeliński, Analiza Biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji, Gliwice Helion, 2017. ( https://www.worldcat.org/title/analiza-biznesowa-praktyczne-modelowanie-organizacji/oclc/971442342 ). Recenzja: Jacek Woźniak, Wydz. Cybernetyki WAT.
 25. J.Żeliński, Blockchain ? system czy technologia?, 26-01-2018, MagazynIT.pl, https://www.magazynit.pl/artykuly-it-solutions/26166-blockchain-system-czy-technologia.html, dostęp 22-08-2019
 26. J.Żeliński, Rosnące rozproszenie cyfrowej infrastruktury, Production Manager, nr 2 2018, str. 57-59, Media4Business sp z o.o., Poznań
 27. J. Żeliński, Łańcuch wartości Portera, ?Finanse i Controlling? 2018, nr 55. Łańcuch wartości
 28. .Żeliński, Zastosowanie notacji UML i Ogólnej Teorii Systemów w modelowaniu systemów, DOI: 10.13140/RG.2.2.20584.72963
 29. J. Żeliński, Od docflow do workflow, czyli o skutecznym modelowaniu i czynnikach warunkujących sukces wdrożenia, ?Finanse i Controlling? 2019, nr 62.
 30. J.Żeliński (2019), PERSPEKTYWY ERP 2019. ERP View. . Published March 7, 2019. Accessed March 8, 2019.
 31. Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. In Z. Altan (Ed.), Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (pp. 78-89). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2142-7.ch003
 32. Żeliński J. (2020, April). Systematyzacja pojęć analizy i projektowania obiektowego Jarosław Żeliński IT-Consulting Jarosław Żeliński. doi: 10.13140/RG.2.2.18216.52489
 33. Zelinski, J. (2021). Digital documents as data carriers and a method of data management guaranteeing the unambiguity of the recorded information. In Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation (Vol. 1). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-8587-0.ch003

Notka biograficzna - podsumowanie

Materiał do druku dla organizatorów konferencji i wydawców publikacji. Do pobrania zdjęcia mojej sylwetki.

Jarosław Żeliński. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1989-1991 adiunkt. Od 1991 roku jako specjalista w obszarze projektowania systemów informatycznych dużej skali. W latach 2000?2004 cztery roczne kontakty dla największych firm telekomunikacyjnych jako analityk i projektant systemów. Do odbiorców usług należą także między innymi: KGHM Polska Miedź SA, Kancelaria Senatu, Komisja Nadzoru Finansowego, centralne instytucje publiczne, zakłady produkcyjne i usługowe. Od 1998 prowadzi samodzielne prace badawcze nad stosowaniem modeli w analizach systemowych. Od 2004 roku prowadzi niezależną działalność zawodową jako ekspert w obszarze analiz systemowych i projektowania systemów. Prowadzi wykłady z zakresu analizy biznesowej i modelowania, na uczelniach wyższych: początkowo od 2005 roku Akademia Morska w Gdyni, od 2015 roku w WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. W dorobku kilkadziesiąt publikacji w prasie branżowej, literaturze naukowej, w tym: w 2016 roku, nakładem wydawnictwa One Press, ukazała się autorska monografia Analiza Biznesowa, w roku 2017 i 2020 wysoko ocenione, recenzowane publikacje naukowe w USA w obszarze zarządzania informacją (ORCID 0000?0002?8032?4720).

Jarosław Żeliński, +48 608 05 90 20, j.zelinski@it-consulting.pl, https://IT-Consulting.pl


Zdjęcia, które można wykorzystać w materiałach organizatora:Jeżeli moje wystąpienie jest darmowe dla organizatora (barter), jego obowiązkiem jest dodanie do materiałów dystrybuowanych wśród słuchaczy opisu mojej działalności:Jarosław Żeliński, kw. 30, 2022 @ 13:51

Żródła