Audyt spójności wizji i misji organizacji z jej działaniami

Pod pojęciem audytu organizacji, kryje się przede wszystkim audyt dokumentacji jaką ona sama o sobie stworzyła. Powinna ona być "spójna, kompletna i niesprzeczna". Druga część, to ocena zgodności stanu faktycznego z treścią tej dokumentacji, czyli sprawdzenie czy dokumenty mówią prawdę. Popatrzmy jednak na samą dokumentację organizacji i jej treść. Każdy mój projekt zaczyna się od audytu dokumentacji. Jednak zanim zacznę analizować dokumenty operacyjne i modelować procesy biznesowe, sprawdzam spójność wizji i misji firmy. Dlaczego? Bo procesy te wraz z opisem strategii pozwalają zweryfikować cel projektu, a nie raz w ogóle go…

Czytaj dalejAudyt spójności wizji i misji organizacji z jej działaniami

Strategia… w przypadku 90% małych i średnich firm w Polsce bazowałby Pan na niczym

Tym razem natchnieniem do napisania tego tekstu była krótka dyskusja w internecie i to stwierdzenie jednego z jej uczestników: "...strategia budowana przez Zarząd". Gdyby chciał Pan na tym bazować to w przypadku 90% małych i średnich firm w Polsce bazowałby Pan na niczym. Nawet jeśli któraś z tych firm ma strategię (lub wydaje się jej, że ma) brzmi ona mniej więcej tak: "W najwyższym możliwym stopniu zaspokoić potrzeby klientów przy minimalnych możliwych kosztach własnych". Obaj wiemy, że to nie jest żadna strategia. Trzeba szukać innego fundamentu. Autor tej wypowiedzi ma…

Czytaj dalejStrategia… w przypadku 90% małych i średnich firm w Polsce bazowałby Pan na niczym

Wymagania umarły. Rozwiązaniem jest cykl życia produktu

Jak to mawiał mój dawny profesor filozofii: "gdy dwóch mówi to samo to już nie jest samo".  To co nazywamy "zwinnym podejściem" to coraz częściej uznanie nieskuteczności metody polegającej na "zbieraniu wymagań" i obrona przed "obiecaniem z góry tego co ma powstać", bo nikt nie wie czym to coś będzie jak już powstanie...(o ile powstanie). Takie głosy pojawiają się coraz częściej, i to nie od wczoraj.... Dzisiaj metody oparte na abstrakcji Takie "pomysły" jak MDA (architektura bazująca na modelowaniu), MDE (inżynieria bazująca na modelowaniu), notacje BPMN, UML, SysML, SoaML i…

Czytaj dalejWymagania umarły. Rozwiązaniem jest cykl życia produktu

Visual Paradigm 13.0 Opublikowany

Narzędzie, któ­re­go uży­wam od 2005 roku (rezy­gnu­jąc wte­dy z MS Visio bo topor­ny i wyrzu­ca­jąc demo EA SPARX bo topor­ny i nie­zgod­ny z UML), sta­je się coraz lep­sze. To co powo­du­je, że nadal nie pla­nu­ję zmie­niać narzę­dzia to mega ergo­no­mia pra­cy, 100% zgod­no­ści ze spe­cy­fi­ka­cja­mi OMG, a przede wszyst­kim ser­wer pra­cy gru­po­wej VPository, co razem daje mega plat­for­mę ana­li­tycz­no-komu­ni­ka­cyj­ną dla ana­li­ty­ka i klienta.

W nowej wersji:

(wię­cej…)

Czytaj dalejVisual Paradigm 13.0 Opublikowany

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania