Biblioteka Demo

[featured_image]
  • Version 
  • Download 70
  • File Size 21.63 MB
  • File Count 2
  • Create Date 7 kwiet­nia 2022
  • Last Updated 12 lip­ca 2022

Biblioteka Demo

Przykładowa treść ana­li­zy i pro­jek­tu opi­su­ją­ca hipo­te­tycz­ną Bibliotekę i opro­gra­mo­wa­nie wspo­ma­ga­ja­ce zarza­dza­nie wypo­ży­cze­nia­mi. Zawiera treść ana­li­zy biz­ne­so­wej i tech­nicz­ny opis pro­jek­tu. Jest to bar­dzo ogól­ny przy­kład doku­men­ta­cji jaką dostar­czam, deta­le i zakres są zawsze przed­mio­tem usta­le­nia zakre­su pro­jek­tu, jest to doku­men­ta­cja sta­no­wią­ca wyma­ga­nia dla dostaw­cy opro­gra­mo­wa­nia. Na wszel­kie pyta­nia doty­czą­ce tego doku­men­tu odpo­wia­dam poniżej.

Attached Files

File
JZelinski Biblioteka Projekt demo.pdf
JZelinski Biblioteka Projekt demo.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.