System Zarządzania Informacją (SZI) jest dość specyficznym elementem infrastruktury IT w firmie. Jego specyfika polega na tym, że jest to po prostu najmniej lub najgorzej zdefiniowana część w każdej firmie. Nie wiadomo czym jest taki system ale wiadomo też czym nie jest. A kto wie czym się różni wiadomość od informacji? Czym jest miejsce i zakres informatyzacji firmy?

Na temat systemów SZI napisano już dużo, sprzedano także nie mało jednak szczególnie w tym przypadku wiele trudności sprawia nawet ocena jakości zakupionego produktu. A jak wskazać moment zakończenia jego wdrożenia?

Definicje

W tym miejscu przyszła pora na rozróżnienie dwóch bardzo istotnych a często zaniedbywanych i MYLONYCH pojęć. Aby więc co nieco uporządkować treść tego artykułu przypomnijmy sobie podstawowe pojęcia z teorii informacji:

wiadomość: opis zaistniałego zdarzenia, stanowi stwierdzenie faktu, w postaci zarejestrowanej stanowią DANE.

informacja: miara “ładunku” jaki niesie ze sobą wiadomość, ilość informacji jaką niesie dana wiadomość jest odwrotnie proporcjonalna do prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia opisanego ta wiadomością.

Jako przykład weźmy dwie wiadomości: “Jutro rano będzie wschód słońca”. Jest to zdarzenie, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest bliskie jedności i wiadomość ta nie niesie praktycznie żadnej informacji dla nas (wiemy o tym i bez tej wiadomości). Natomiast wiadomość “Jutro o godzinie czternastej nastąpi całkowite zaćmienie słońca” niesie ogromny ładunek informacji gdyż prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest bardzo małe.

Same wiadomości “w pojedynkę” często nie wiele wnoszą ale mogą posiadać dużą ilość informacji w postaci ukrytej. Wiadomość o dokonaniu pojedynczej sprzedaży, np. otrzymanie kopii faktury, nie niesie ze sobą zbyt wielkiej informacji gdyż być może sprzedajemy coś średnio co godzinę. Jednak zebrane i przetworzone dane o sprzedaży z całego miesiąca wraz z danymi o kosztach tej sprzedaży to już bardzo ważna (czyli dużo) INFORMACJA na temat rentowności tej sprzedaży.

Z zasady systemy IT służą do

gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do udostępniania jej w usystematyzowanej. Pamiętać należy, że najpowszechniejszą i zarazem najtrudniejszą rzeczą (rodzajem przetwarzania) jest porządkowanie i systematyzowanie danych. Jaki to system?

No właśnie. Odpowiedź na to pytanie brzmi: każdy. O czym więc będzie ten artykuł? O tym, że każdy system informatyczny to system zarządzania informacją, niezależnie od tego czy nazwiemy go ERP, CRM, SCM czy też będzie to pakiet biurowy.

Artykuł został przygotowany jako wystąpienie podczas XIV Górskiej Szkoły PTI – Szczyrk 2002 “EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH”. Materiały konferencyjne zostały wydane przez PTI we współpracy z Politechniką Częstochowską oraz Wydawnictwami Naukowo -Technicznymi, pod redakcją Janusza K.Grabary oraz Jerzego S.Nowaka, składają się z dwóch dwutomowych pozycji książkowych:

“Efektywność zastosowań systemów informatycznych – 2002”
obejmującymi m.in. metodykę wdrożeń SI oraz sposoby obliczania efektów ekonomicznych wdrożenia, zasady kierowania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, zasady kierowania projektami informatycznymi, tajniki przygotowania strategicznej karty wyników Kaplana-Nortona, sposób odwzorowania procesów biznesowych z wykorzystaniem programu iGrafx, kwestie zastosowań normy ISO 9000 i innych w SI, problematykę Bussiness Intelligence, strategiczną kartę wyników, kwestie opłacalności outsourcingu w zakresie informatyki w przedsiębiorstwie, przykłady wdrożeń SI, …. Zainteresowanych zakupem kompletnych materiałów (cztery tomy) PTI prosi o kontakt z:
PTI OG, ul Św. Jana 10, 40-012 Katowice tel./fax (0 prefix 32) 253-96-78, 253-61-09, ptiog@kat.zigzag.pl

Notatka: J.Ż. Październik 2001
Ost. modyfikacja: 2003-04-28

Pobierz kompletne opracowanie:

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.