[featured_image]
  • Version 
  • Pobierz 19
  • Wielkość Pliku 1.45 MB
  • Liczba Plików 1
  • Data Utworzenia 24 paź­dzier­ni­ka 2022
  • Ostatnia aktu­ali­za­cja 6 lip­ca 2023

Analiza Regulaminu Świadczenia Usługi

Ten doku­ment to przy­kład będą­cy wyni­kiem ana­li­zy tre­ści Regulaminu pobra­ne­go z pew­nej publicz­nie dostęp­nej stro­ny inter­ne­to­wej (wła­ści­ciel fir­my publi­ku­ją­cej ten Regulamin został o tym poinformowany).

Attached Files

FilePasswordAction
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.pdfPobierz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.