20 lat temu nawią­za­no pierw­sze w Polsce połą­cze­nie, wyko­rzy­stu­ją­ce tech­no­lo­gię IP (inter­net pro­to­col). Uniwersytet Warszawski połą­czył się z uni­wer­sy­te­tem w Kopenhadze. Dziś 63 proc. Polaków ma dostęp do inter­ne­tu. (za Serwis Nauka w Polsce – PAP SA).

No cóż, komen­tarz zbęd­ny. Jeżeli miał bym od sie­bie coś dodać 🙂 to to, że moje przy­go­dy na sta­łe” z Internetem mają 16 lat jak tyl­ko Internet wyszedł w rynek” z pomo­cą Maloka BBS (zało­ży­cie­lem był polak z pocho­dze­nia Stanisław Tymiński). Potem dostęp za pośred­nic­twem TP SA i dalej jak wszyscy 🙂 …

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Masz pytania? Umów się na krótkie konsultacje.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.